Konkurs "Matematyka bez granic" - 2014

 

Uczniowie klasy III A, uczestniczący w zajęciach CLIL, zajęli  II Miejsce  w XXV Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "MATEMATYKA BEZ GRANIC" w rejonie Wschodnio-Śląskim w roku szkolnym 2013/2014.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny " MATEMATYKA BEZ GRANIC"

Ideą Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic"jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

 • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
 • szkołami danego regionu,
 • matematyką i językami obcymi,
 • szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • samymi uczniami.

 

Konkurs ma na celu podniesienie:

 • zainteresowania uczniów matematyką,
 • poziomu pracy w grupach,
 • stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
 • własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 • stopnia opanowania języków obcych.