Erasmus + Project :

„Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii komunikacyjnych podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły”

Nasza szkoła Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach jest beneficjentem programu Erasmus+ w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna. Projekt nosi tytuł „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii komunikacyjnych podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły” i ma na celu : wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie użycia ICT i kompetencji językowych, doprowadzenie do otwarcia klas dwujęzycznych w placówce, poprawę efektów kształcenia.

Dzięki projektowi, 15 nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w dwutygodniowych lub tygodniowych szkoleniach zagranicznych w renomowanych szkołach. Były to szkolenia metodyczne dla językowców, szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i ogólnych, szkolenia przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim CLIL, szkolenia typu General English z elementami ICT.